Whitney Houston: l’11 febbraio 2012, la morte, ricordiamola così!

whitneyhouston-young-DivaWhispers whitneyhouston-young-DivaWhispers